Algemene voorwaarden


Informatie

Onderstaande voorwaarden gelden voor iedereen die deze website bezoekt en gebruikt. GIGA behoudt zich het recht de voorwaarden te allen tijde te veranderen. Wanneer u de website gebruikt, verklaart u zich automatisch akkoord met de inhoud van de voorwaarden.

1. De te downloaden foto’s op deze site mogen uitsluitend gebruikt worden door winkeliers die deze schoenen bij GIGA hebben ingekocht (met uitzondering van Bloggers, deze mogen in overleg gebruik maken van de foto's). Wanneer u de inhoud op enige wijze gebruikt, is dat geheel voor eigen risico. Over eventuele klachten en opmerkingen betrekkende de website, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.

2. De inhoud van de website is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik en is, voor zover relevant, auteursrechtelijk, merkenrechtelijk en volgens intellectueel recht beschermd. Het geheel of gedeeltelijk kopiëren (met uitzondering van punt 1), framen of op een andere manier hergebruiken van de inhoud van de website is verboden.

3. GIGA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie die of materiaal dat door derden op de website is gezet of via de website toegankelijk is gemaakt.

4. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, van welke aard ook, die verband houden met deze voorwaarden zullen aanhangig worden gemaakt voor de hiertoe bevoegde Nederlandse rechter.